Comencem el procés d’elaboració del pla estratègic

Per APGCC

Els canvis que s’han produït en l’activitat professional de la gestió i les polítiques culturals, les transformacions del sector així com els resultats d’una primera anàlisi interna de l’organització portada a terme per l’actual Junta Directiva de l’APGCC, fan necessària l’actualització de les línies generals del projecte global de l’entitat.

La Junta directiva i l’equip tècnic de l’APGCC consideren necessari disposar d’una nova eina de planificació que ajudi a assolir els nous reptes de futur de l’APGCC amb l’objectiu de redefinir les directrius i estratègies generals i implementar les mesures necessàries en la gestió global del projecte per afavorir el seu creixement i bon desenvolupament.

Amb aquesta intenció, al febrer del 2016 es va obrir una convocatòria per a la contractació de serveis de consultoria per a la realització del projecte de redefinició de l’entitat.  Un cop es va resoldre el concurs, es va treballar per formar un equip de professionals que s’impliquessin activament en el pla .

S’ha realitzat un informe de punt de partida que analitza  els cinc últims anys de l’associació i que podeu consultar al menú Documents del blog.

Actualment estem realitzant les primeres reunions, de les quals us anirem informant del seu desenvolupament.

Comptem amb tots/es vosaltres perquè aporteu i opineu sobre l’APGCC! El procés vol ser obert i participatiu, d’aquí el sentit d’aquest blog.

Tenim  previst finalitzar aquest procès al  març  de 2017. En aquest moment, esperem haver traçat les linies bàsiques que guiaran les properes fites a seguir.

Els comentaris estan tancats per aquesta entrada.