Primera reunió del pla estratègic

Per APGCC

L’equip del pla estratègic de l’APGCC vam fer la primera reunió. Primer de tot, vam començar presentant-nos i explicant quina és la nostra trajectòria professional i quin interès tenim per estar a l’equip del pla estratègic de l’APGCC. Hi vam assistir Tracy Sires, Ione Hermosa, Anna Domínguez, Aina Torres, Jordi Soler, Marta Domènech, Lau Delgado, David Rosselló i Margarida Loran.

Després de les presentacions, la consultora Margarida Loran va explicar el procés de planificació que seguirem, les diferents fases, les eines metodològiques, i el calendari previst. Va presentar també, el document sobre la situació de partida, que aporta dades bàsiques de l’Associació (propòsit, trajectòria, governança, equip tècnic), i analitza l’evolució dels darrers cinc anys en aspectes com el finançament, les persones associades, els programes d’activitats, les relacions amb el sector i la comunicació.

img_20161019_185125_ret

A l’equip se’ns va encarregar una primera tasca: fer entrevistes a persones dels diversos grups que d’interès de l’APGCC, per tal d’aconseguir una valoració externa de com veuen l’Associació. Posteriorment elaborarem un informe amb l’anàlisi dels resultats i una reflexió aplicant el pensament estratègic a aquests resultats.

Es va considerar que seria interessant, a més de les entrevistes, fer un focus-group amb les persones sòcies per tal de conèixer la seva percepció, oferint una oportunitat de participació ja des de l’inici, per estimular-les i evitar que no quedin molt desvinculades del procés. Es va acordar incorporar aquesta consulta en grup a l’avaluació de la percepció externa, de forma que complementi les entrevistes. S’informarà als soci/es mitjançant un butlletí de la possibilitat de participar, ja des de l’inici.

La pròxima reunió de l’equip del pla estratègic de l’APGCC serà a finals de novembre.

img_20161019_185149_ret

La teva opinió2

  1. Montserrat Iniesta

    Felicitats per la iniciativa i la metodologia.