Segona reunió del pla estratègic

Per APGCC

cof

L’equip del pla estratègic de l’APGCC ens hem reunit per segona vegada. Aquesta reunió ens ha servit per explicar com han anat les entrevistes que hem fet a les persones que formen part dels diversos grups d’interès de l’APGCC. L’objectiu d’aquestes entrevistes és aconseguir una valoració externa de com veuen l’Associació. Ens interessa saber què pensa el sector cultural: quines són les seves necessitats i què esperen de nosaltres.

Tot i que encara queden entrevistes per fer, de moment hem comentat de forma resumida quines han estat les respostes dels grups d’interès. La percepció que algunes de les persones entrevistades tenen de l’APGCC és que som una associació bastant activa respecte a les altres associacions de l’estat espanyol. Tot i així, els i les sòcies de fora de Barcelona, remarquen la importància que els tinguem més en compte, que tinguem en compte la descentralització de les nostres accions. En les respostes, algunes persones ens diuen que l’APGCC no ha de caure en el corporativisme i altres que ens hem de plantejar si oferir els serveis estrictes d’un col•legi professional.

Alguns professionals entrevistats, ens demanen que estiguem més al costat del gestor/a cultural que gestiona petites empreses culturals o dels nous emprenedors. Ens proposen que hem de buscar noves maneres de fer i apropar-nos a les noves generacions. Algunes de les persones destaquen la importància que ens convertim en una plataforma que actuï com un lobby potent, que ens posicionem sobre temes d’actualitat i defensem els drets dels i les treballadores culturals. Davant aquesta necessitat de crear discurs com a APGCC, es planteja el dubte si el posicionament ha de ser com a Junta o bé si s’han de buscar mecanismes que tinguin en compte les opinions de tots els i les sòcies. També posen èmfasi en la precarietat del sector, i en la necessitat que l’APGCC hi faci front. Una de les funcions de l’Associació podria ser, per exemple, oferir espais perquè els i les professionals del sector poguessin treballar i potenciar, així, el cotreball.

En general, totes les persones entrevistades coincideixen a remarcar com a positiu la iniciativa de dur a terme el pla estratègic. Cal que aquest procés ens serveixi perquè l’Associació tingui encara molta més utilitat per als gestors/es culturals. Cal que responguem a les necessitats del sector.

A partir d’aquestes respostes, a la reunió sorgeix un debat. Concretament es comenta la necessitat que l’APGCC sigui referent del sector cultural i interlocutor amb l’administració i com cal potenciar-ho. Es posa sobre la taula si l’Associació ha d’elaborar informes i estudis. En definitiva, s’obra el debat de com podem aconseguir ser referents, tant per les persones sòcies com per l’administració.
Per tal d’incentivar la participació de les persones sòcies en un qüestionari que se’ls farà sobre l’APGCC, es planteja la conveniència de fer un sorteig entre les persones participants, amb alguna recompensa cultural. A més a més, també es comenta que algunes de les frases més destacades tant de les entrevistes a les persones del grup d’interès, com als socis/es, es compartiran a la web i a les xarxes socials.

Un altre aspecte que es va abordar a la reunió van ser les respostes dels qüestionaris sobre la percepció de l’APGCC que vam respondre les persones integrants de l’equip del pla estratègic. És molt coincident entre les respostes el fet que l’APGCC hagi de ser un punt de trobada.. A més a més, surt la qüestió que es vol replantejar quin tipus de formació oferim als nostres socis/es i també mirar d’aconseguir més ofertes per la borsa de treball. Finalment, hi ha qui creu que urgeix que el concepte de gestor cultural sigui més ampli. Cal tenir en compte que com a socis/es també tenim el perfil d’artistes. Potser hi hauria d’haver una entitat superior que aplegues els diversos perfils del sector cultural.

Pròximament s’elaborarà el qüestionari pels i les sòcies, que sorgirà arran dels conceptes més interessants de les respostes a les entrevistes als grups d’interès. A la propera reunió ja tindrem una anàlisi de les respostes de les entrevistes fetes als grups d’interès i seguirem fent entrevistes al gener.

Aquesta segona reunió ha estat molt interessant i ha obert el debat sobre temes centrals del sector cultural. Què en penses dels debats que es van obrir en aquesta segona reunió?

Seguirem treballant en el procés i us anirem informant.

Recordeu que també podeu donar la vostra opinió a l’apartat La teva veu.

Els comentaris estan tancats per aquesta entrada.