Què és?

Per què fem un pla estratègic i per què ara?

L’APGCC ja té més de vint anys de trajectòria. Són molts anys col·laborant amb altres entitats i interaccionant amb el sector, molts anys fent formació i creant xarxa, sumant esforços i intentant que la professió de gestor/a cultural tingui el reconeixement que es mereix.

Durant aquest temps, la gestió de la cultura ha canviat molt, moltíssim i sentim que ha arribat un bon moment per aturar-nos i replantejar-nos el sentit i la funció de l’APGCC. Volem estar realment atents/es als canvis del sector i adaptar-nos a les noves necessitats que han sorgit per a  totes les persones que treballem en terrenys tan híbrids com la cultura.

L’APGCC necessita una petita aturada reflexiva per avançar amb més força, per redefinir-se, reposicionar-se i marcar les properes fites. Volem repensar l’Associació.

Per això, aquest any hem creat una comissió de la Junta Directiva i un Equip de treball per a desenvolupar un pla estratègic. L’equip que constitueix el pla inclou persones que són sòcies i d’altres que no ho són, i tot el procès estarà acompanyat i guiat per una consultora externa.

L’objectiu del pla estratègic és abordar el procés de redefinició de l’Associació. El procés de planificació estratègica, que s’obre a una participació àmplia del sector, ens permetrà definir una visió a llarg termini (uns 10 anys) i un pla operatiu a mig termini (3 o 4 anys), de com volem que sigui l’APGCC.

La intenció d’aquest blog es que es pugui anar seguint el procès del pla estratègic i a la vegada tots aquells i aquelles que vulguin, puguin aportar les seves opinions i idees per a definir el full de ruta dels propers anys.

Comptem amb tu!