Avaluació de la percepció externa de l’APGCC

Per APGCC

Per determinar millor el seu futur, l’APGCC necessita veure’s amb els ulls dels altres. Cal millorar la comprensió de quina és la percepció externa de l’Associació. Això ens permetrà avaluar de quines formes el que fa està aliniat o desaliniat amb les realitats de l’entorn al que serveix, amb el que es relaciona, o que impacta en el seu treball. L’Associació és part d’un sistema, i cal estar-hi en consonància. Com encaixa actualment en aquest entorn?

Per això hem conèixer millor els grups d’interès de l’Associació, en sentit ben ampli:

Socis (els antics, els recent graduats, els més actius, els de diferents àrees territorials, etc).

No socis (els gestors culturals que han deixat de ser-ho, els que ens segueixen via el butlletí, i els que no tenen cap vincle, sobretot de l’àmbit català, èmfasi en el territori).

Els col·laboradors actuals i potencials (de les activitats, de les campanyes, les altres associacions professionals del sector cultural, els pogrames de postgrau que formen gestors culturals, els acadèmics i centres de recerca en gestió cultural i els creadors).

Els que dónen suport econòmic o d’altre tipus (institucions que cedeixen espais, o aporten subvencions regulars o puntuals).

Representants d’organitzacions que treballen amb interessos molt similars i en àmbits molt coincidents, de les principals àrees d’activitat o temes d’interès de l’Associació (ofereixen formació als gestors culturals, generadors d’opinió sobre polítiques culturals, treballen en transparència, etc.)

Els responsables de serveis, polítiques o organitzacions que tenen a veure amb la gestió cultural (municipals o supramunicipals), tenen un impacte en l’oferta de llocs de treball o en diferents enfocs de la gestió cultural.

Els líders d’opinió sobre la gestió, incloent expertes en polítiques i gestió cultural (o especialitzacions), polítics, periodistes o bloggers, directius o tècnics que són referents per la seva trajectòria i credibilitat professional, i prescriptors diversos.

Gestors innovadors que obren camins i tendències i amplien el perfil professional.

A tots aquests sectors, els farem una entrevista per tal de conèixer la seva percepció de l’APGCC.

Els comentaris estan tancats per aquesta entrada.